Noteikumi

PORTĀLA DINOZAURS.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no 2018.gada 15. septembra

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Portāla Dinozaurs.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) nosaka portāla Dinozaurs.lv (turpmāk tekstā – „Portāls”) lietošanas kārtību. Reģistrējoties portālā lietotājs (turpmāk tekstā – „Lietotājs”) piekrīt ievērot šos Noteikumus un ir atbildīgs par portālā ievietoto saturu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs piekrīt, ka Portāls var jebkurā laikā papildināt un grozīt Noteikumus.

1.2. Ja Lietotājs neievēro vai pārkāpj šos Noteikumus Portāla administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja kontu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.3. Jebkuri jautājumi, paziņojumi, sūdzības vai pieprasījumi par satura dzēšanu ir jāsūta uz Portāla administrācijas e-pasta adresi: edvards@foxily.net.

1.4. Lietotājs sniedz patiesu informāciju par sevi, kā arī uzņemas atbildību par šīs informācijas patiesumu.

1.5. Portāla Lietotāji, izmantojot šo Portālu, akceptē, ka SIA „Foxily” nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajām pusēm, lietojot šo Portālu vai Portāla kļūdu dēļ.

1.6. Aizliegts ļaunprātīgi balsot ar negatīviem vērtējumiem.

1.7. Portāla administrācijai, nepaskaidrojot iemeslu, ir tiesības labot vai dzēst lietotāja pievienoto saturu.

1.8. Apskatot portāla saturu, stingri aizliegts izmantot reklāmu bloķēšanas rīkus. SIA „Foxily” nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajām pusēm, izmantojot reklāmu bloķēšanas rīkus.

1.9. Kategoriski aizliegts bez iepriekšējas saskaņošanas pārpublicēt lietotāju ievietoto oriģinālsaturu.

 

2. Satura ievietošana Portālā

2.1. Portāla administrācijai ir tiesības pievienot jebkādu saturu, kas neatbilst noteikumiem.

2.2. Kategoriski aizliegts kopēt saturu no citiem portāliem bez iepriekšējas saskaņošanas un atļaujas iegūšanas no satura īpašniekiem. Lietotājs apzinas, ka Portāls var bloķēt un dzēst jebkādu satur, kas pārpublicēts no citiem portāliem, kuri nav devušas savu piekrišanu šādai pārpublicēšanai.

2.3. Lietotājs apņemas nepublicēt reklāmu, spamu un naidīgu saturu, kā arī ievērot Latvijas likumus, kas regulē bērnu tiesības, pornogrāfijas izplatīšanu, autortiesības, personas goda un cieņas aizskaršanu, fizisko personu datu aizsardzību un citus normatīvos aktus.

2.4. Lietotājs piekrīt saņemt īpašus piedāvājumus no portāla Dinozaurs.lv un tā sadarbības partneriem.

2.5. Publicējot saturu, Lietotājs apstiprina, ka to veic kā privātpersona pēc savas brīvas gribas ārpus jebkādām darba attiecībām ar Portāla un par satura publicēšanu nesaņem atlīdzību no Portāla. Portāls patur tiesības neļaut lietotājiem labot vai dzēst publicēto saturu.

2.6. Portāls patur tiesības ieviest izmaiņas šajos noteikumos. Lietotājs var iepazīties ar šo noteikumu jaunāko un spēkā esošo versiju adresē: https://dinozaurs.lv/noteikumi/

2.7. Portāla administrācija ir tiesīga labot vai dzēst jebkuru lietotāju saturu, kurš pēc viņu ieskatiem neatbilst Dinozaurs.lv saturam.

2.8. Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem dzēst vai labot saturu, kas satur rupjības vai lamuvārdus, kā arī starpnacionālo naidu kurinošus tekstus, kā arī labot vai dzēst saturu, kurš pēc viņu ieskatiem neatbilst Dinozaurs.lv saturam. Raksta virsrakstā kategoriski aizliegts lietot lamuvārdus. Rupju vārdu pielietošana ir atļauta tikai īpašos gadījumos, kad tiek pasniegti kā mākslinieciskās izpausmes veids vai kā formāls paskaidrojums, tulkojums no kādas svešvalodas vai kā cits Dinozaurs.lv administrācijai pieņemams veids.

 

3. Autortiesības

3.1. Dinozaurs.lv portāla Lietotājs drīkst ievietot saturu, ieskaitot fotogrāfijas un komentārus (turpmāk—„Saturs”). Portāls nenodrošina Satura konfidencialitāti. Autortiesību pārkāpumi, tāpat kā jebkuri Noteikumu pārkāpumi, var būt par pamatu Satura dzēšanai un Lietotāja konta bloķēšanai.

3.2. Lietotājs ir atbildīgs par Portālā ievietoto Saturu. Lietotājs apliecina, ka Saturs ir Lietotāja īpašums un ka Lietotājam ir piešķirtas visas nepieciešamās licences, atļaujas un / vai piekrišana Satura ievietošanai Portālā. Lietotājam ir pienākums no autortiesību un citu veidu tiesību īpašniekiem saņemt atļauju pirms Satura ievietošanas Portālā.

3.3. Saturs paliek Lietotāja īpašumā. Ievietojot Saturu Portālā, Lietotājs piešķir Portālam bezmaksas, neekskluzīvu, ģeogrāfiski neierobežotu licenci izmantot un izplatīt Saturu jebkurā Portālam piederošā vai saistītā interneta vietnē un ar to saistītajos reklāmas materiālos. Tāpat Lietotājs piešķir licenci jebkuram Portāla apmeklētājam aplūkot Saturu. Šādas licences ir spēkā, kamēr Saturs ir izvietots Portālā, bet Portālam ir tiesības saglabāt informatīvu kopiju no Satura arī pēc tam, kad Lietotājs to ir izdzēsis no Portāla.

3.4. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Portāls aktīvi nemeklē faktus, kuri liecinātu par pārkāpumiem. Portāls nekavējoties reaģē uz tiesību īpašnieka iesniegumu par iespējamiem autortiesību vai cita veida tiesību pārkāpumiem.

 

4. Fizisko personu datu apstrāde

4.1. Reģistrējoties Portālā Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi. Izmantojot Dinozaurs.lv pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Jūsu sniegtā informacija tiek izmantota, lai izmantotu Dinozaurs.lv Lietotājiem piešķirtās prieksrocības, t.sk., palīdzētu Jums sazināties ar Dinozaurs.lv Lietotājiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku koplietošanu ar citiem Lietotājiem un parādītu Jums atbilstošāko reklāmu.

4.2. Lietotājam reģistrējoties Portālā un lietojot to, Portāls ievāc un apstrādā šādu personas datus (ja tie par tādiem tiek uzskatīti atbilstoši normatīvajiem aktiem) par Lietotāju:
4.2.1. lietotājvārds (arī vārds, uzvārds, ja reģistrēts ar tiem),
4.2.2. lietotāja e-pasts.

4.3. Kad veicat Dinozaurs.lv pakalpojumu apmaksu, SIA „Foxily’’ apkopo un apstrādā informāciju par Lietotāju bankas maksājuma kontu, bankas iestādi un jebkuru citu informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu apmaksu.

4.4. Informāciju, ko SIA „Foxily’’ apkopo no visiem Dinozaurs.lv pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu Lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu Lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

4.5. Lietotājam ir tiesības izdzēst savus personas datus, veicot pieprasījumu Dinozaurs.lv administrācijai. Informācija par lietotāju tiek izdzēsta no Dinozaurs.lv serveriem viena gada laikā.

4.6. Dinozaurs.lv izmanto sīkdatnes.

4.7. Papildus profilu veidošana ir aizliegta.

 

Noteikumi rediģēti 2018. gada 15. septembrī.

Jautājumi!